Nieuwe samenwerking Dig.Bio en EV Biotech

1 september j.l. hebben Digi.Bio en EV Biotech een nieuwe samenwerking aangekondigd voor het versnellen van de productie van cellijnen en therapeutica. “De bedrijven zetten hun gecombineerde expertise in digitale automatisering en geavanceerde modellerings- en genetische technieken in om de ontwikkeling van cellijnen te miniaturiseren en digitaliseren”, aldus Federico Muffatto, CEO van Digi.Bio.

Tijdens de ontwikkeling van cellijnen worden veel dure reagentia verbruikt, de monsters zijn kostbaar en de opbrengst varieert sterk door de verschillende ontwikkelstadia heen. Door het proces te miniaturiseren kan het verbruik van reagentia worden verminderd en de opbrengst worden verhoogd door een grote mate van controle op individueel druppelniveau.

“De toekomst van Biotechnologie zit hem zowel in digitalisering als automatisering. Het automatiseringsaspect is nu aan het evolueren! Van enorme robotlegers die de experimenten uitvoeren naar microdruppels op een chip die dezelfde experimenten doen met een fractie van de grondstoffen en in een fractie van de tijd. Minder kapitaalintensief en veel effectiever! Dit is de toekomst van EV Biotechs labautomatisering”, zegt Linda Dijkshoorn, CEO van EV Biotech.

Over Digi.Bio: Digi.Bio is een bedrijf in digitale biologie dat apparatuur en technologie bouwt die gebruik maken van gecontroleerde manipulatie van druppels op basis van electrowetting en digitale microfluïdica voor de uitvoer van complexe laboratoriumprocessen. Over EV Biotech: EV Biotech is een biotechnologiebedrijf dat microbiële productieplatforms creëert voor hoogwaardige chemicaliën als biologisch alternatief voor synthetisch chemische productie. Met een combinatie van klassieke fermentatie en computermodellen heeft EV Biotech het proces van microbiële celontwikkeling gerevolutioneerd.

Publication Date: 11/2020                                                                                      Source: Biotechnews

Scroll to Top